The land of Freeride!
Долина Суусамыр | 158 км. Бишкек-Ош | Кыргызстан